Proposem mesures perquè tots els infants puguin accedir a extraescolars


Fa escassos quatre mesos l’Aliança per l’Educació 360, de la qual forma part l’Ajuntament de Sant Cugat des del 2018, va produir un informe on es posa en relleu que, a Catalunya el 92% dels infants i joves de famílies de nivell socioeconòmic alt fan activitats fora d’horari escolar i, per contra, els de nivell baix només el 66%, el que suposa una bretxa de 26 punts percentuals.

I és que, segons l’estudi, en un curs poden haver-hi 190 hores d’aprenentatge de més o de menys en funció de si es fan o no aquestes activitats. 

Per a fer front a aquestes desigualtats els experts de l’Aliança 360 reclamen que des de les administracions autonòmica i local s’estableixin polítiques decidides per garantir la igualtat d’oportunitats i d’accés a les activitats extraescolars, ja que per vèncer les barreres d’accés i participació, calen ajudes econòmiques, però també materials informatius, simplificació burocràtica, campanyes de sensibilització, personal de suport o oficines pròpies.

Aquesta diagnosi se suma la reflexió al voltant dels resultats de l’últim informe PISA; que recullen un empitjorament dels resultats acadèmics dels infants a Catalunya. Uns resultats que no s’han de llegir només des del que passa dins de les aules, sinó també a conseqüència del que passa als espais educatius no lectius o formals

Per això presentem una moció per trencar aquestes barreres en l’accés a les activitats extraescolars que proposa realitzar una diagnosi sobre l’accés a les activitats extraescolars dels infants que demanem que es presenti al Consell Escolar Municipal per tal de procedir a la seva anàlisi col·lectiva.

També demanem en la moció establir una línia de subvencions amb criteri socioeconòmic per garantir l’accés universal a les activitats extraescolars (culturals, lleure, esportives, científiques i tecnològiques) que s’ofereixen a Sant Cugat.

El nostre objectiu és posar tots els mitjans per què cap infant o jove es quedi sense participar en extraescolars per motius econòmics o de mobilitat. Sabem que aquest esforç redundarà en millors resultats acadèmics, en una millora de la cohesió social i en la reducció de les desigualtats que existeixen a Sant Cugat.

Pots consultar la moció aquí.

Llegeix la notícia als mitjans locals: