Dignifiquem els barris de muntanya de Sant Cugat!

El pròxim Ple Municipal del mes de febrer presentem una moció destinada a millorar la qualitat urbana als barris de muntanya de la ciutat. La iniciativa, destaca la necessitat d’atendre les particularitats d’aquestes àrees per assegurar uns nivells de manteniment equiparables a tota la ciutat.

Al nostre entendre, els barris de Les Planes i La Floresta pateixen un dèficit de manteniment urbà. Els veïns i veïnes d’aquests barris han reiterat en diverses ocasions, que experimenten una falta de manteniment en la via pública, qüestió que resta qualitat de vida i perjudica el seu benestar diari. 

Aquesta manca d’inversió o manteniment és greu tenint en compte les circumstàncies pròpies degudes a la ubicació dins el parc natural de Collserola. El contacte amb la natura fa també que en qüestions de neteja o manteniment s’hagi de tenir una cura extra pel que fa a la maquinària, residus que es generen, i productes que es fan servir.

El grup municipal d’En Comú Podem considerem que aquests barris necessiten una revisió integral pel que fa a les inversions en qüestions de qualitat urbana com voreres, pavimentació dels carrers, zones d’aparcament, entre altres.

És en aquest sentit que la nostra moció proposa principalment dues qüestions, un Pla de Xoc per la Millora Urbana en aquests barris i una Brigada descentralitzada de manteniment urbà.

Pel que fa al Pla de Xoc, En Comú Podem proposem redactar-lo en col·laboració amb els veïns i veïnes, amb un projecte tècnic que defineixi les fases i el finançament per tal de fer-ne una execució en els pròxims tres exercicis pressupostaris.

Sobre la Brigada, es proposa que es creï a través d’un Pla d’ocupació, que tingui una base operativa a Les Planes i que es doti amb els vehicles i recursos necessaris, alhora que es desenvolupa formació adequada per incorporar la perspectiva ambiental en la seva tasca.

Finalment, també proposem crear un Grup de Treball en els Consells de Barris per fer seguiment de les actuacions acordades. En conclusió, cal que l’Ajuntament de Sant Cugat faci les passes necessàries per dignificar aquests barris de muntanya que han reclamat durant tant de temps els seus veïns i veïnes.

Enllaços d’interès:

Recull de premsa: