Presentem una moció sobre banca pública i una per regular les piscines privades

En el pla de juny el Grup Municipal de Sant Cugat En Comú Podem presenta dues mocions. La primera és perquè l’Ajuntament mostri el seu rebuig a les operacions de concentració bancària com és el cas de l’oferta pública d’adquisició hostil del BBVA al Banc Sabadell i a favor de crear una banca pública per tal de recuperar un sistema financer propi que estigui orientat a les necessitats de la societat catalana i als nostres sectors productius.

I és que som davant d’una nova situació que podria desencadenar un nou procés de concentració i centralització bancària, la qual cosa intensificaria la ja feble competència entre entitats de crèdit, incloent-hi els bancs, i afectaria negativament el sistema financer estatal. A més, també hem viscut a Sant Cugat que aquests processos de concentració agreujarien encara més desaparició d’oficines als barris, amb les conseqüències que això implica sobretot a zones amb més persones grans.

En aquest sentit, cada cop és més necessari la constitució d’una banca pública poder garantir entre d’altres l’accés universal als serveis bancaris, promoure el desenvolupament econòmic local, impulsar sectors estratègics de país i proporcionar suport financer a projectes socials i sostenibles que podrien ser desatesos pels bancs privats. La creació d’una banca pública catalana contribuiria a mitigar els efectes de la desertificació financera en zones rurals, oferint un servei més proper i adaptat a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

La segona moció proposa al Ple de l’Ajuntament que aprovi una suspensió de la tramitació de llicències d’obres de piscines de titularitat privada per un any mentre s’adapta la regulació existent a l’actual context de crisi climàtica que estem vivint. La situació de sequera no és un fet puntual. Des de fa dècades la pluviometria s’ha reduït a tot el Sud de la Mediterrània. Cal doncs una regulació específica sobre la construcció de piscines privades que tingui en compte el context de crisi climàtica que estem vivint.

Llegeix les mocions: