100 dies sense rumb

El primer que van fer va ser apujar-se els sous per “fer-los competitius i situar-los al nivell adequat per una gran ciutat com és Sant Cugat”.
Però, les seves polítiques estan al nivell del sou que cobren?