En Comú Podem es conjura per protegir el patrimoni públic

Aquest ple En Comú Podem porta dues mocions al Ple en clau local: una per enfortir els lligams de Sant Cugat amb la memòria democràtica i l’altra per protegir el futur dels equipaments municipals que actualment no tenen un ús definit.

A la primera de les mocions proposen que Sant Cugat disposi d’un espai de memòria dedicat a Salvador Allende. Enguany ha fet 50 anys que el cop d’estat d’Augusto Pinochet va enderrocar per la força govern d’Unitat Popular encapçalat per Salvador Allende. Una dictadura que, per enderrocar un govern legítim i democràtic, va deixar més de 30.000 víctimes i 200.000 exiliats. Veïns i veïnes d’origen xilè han fet arribar a la formació morada la necessitat de dedicar un espai a la nostra ciutat un espai d’honor i memòria. “Creiem que Sant Cugat, com a ciutat defensora de la democràcia hauria de disposar d’un espai dedicat a Salvador Allende on poder retre homenatge als valors democràtics que ell i el seu govern van defensar.” ha tancat Ramon Gutiérrez, portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament.

La segona de les propostes que presenten en aquest ple Municipal és sobre els edificis municipals sense ús definit.

L’Ajuntament de Sant Cugat durant els darrers vint-i-cinc anys ha anat incorporant al seu patrimoni un seguit d’edificis, ja sigui per compensació urbanística, com ha resultat del creixement de la ciutat, o per compra. La moció es fixa en un conjunt d’immobles que, en el moment de l’adquisició es trobaven en estats arquitectònics diferents, però en general en mal estat i que amb el transcurs del temps s’han anat deteriorant, fins a fer-los en alguns casos i ara per ara, inaprofitables. També disposem d’alguns edificis que amb el temps han anat incorporant algunes activitats o funcions, però sense que mai s’hagi fet un debat sobre la seva funció definitiva, és a dir, una funció que respongui a un objectiu de ciutat clar.


En aquesta moció En Comú Podem es refereix concretament a: La masia de Can Rabella, la de Can Canyameres, la de Can Monmany, la Villa Montserrat, els sotes de la plaça 1 d’octubre, l’antic Ajuntament, i la casa forta de Torre Negre. 

“L’interès arquitectònic, històric i cultural dels edificis esmentats, és evident. Exceptuats els baixos de la Plaça 1 d’Octubre, tots els altres formen part del Catàleg de Béns Immobles d’Interès Local. D’altra banda, quasi tots ells són edificis amb prou entitat per a esdevenir un equipament capaç de revitalitzar la vida d’un barri i, a la vegada, articular la ciutat, fer-la més cohesionada urbanísticament i socialment”, ha argumentat Gutiérrez.

És per això que proposen treballar en el marc del grup de treball d’equipaments, dotant d’un pla d’usos per cadascun d’aquests edificis. Contemplant l’estat arquitectònic i les perspectives de conservació de cada un dels edificis; preveient processos àgils de participació ciutadana o concursos d’idees; així com possibilitats de subvenció per part d’altres administracions.

El portaveu del grup municipal volgut recalcar que: “en la situació econòmica actual de l’Ajuntament creiem especialment important aprovar una moció com aquesta per deixar clar que aquests edificis tindran un pla d’usos i evitant així la temptació de l’equip de govern de vendre’ls per quadrar el pressupost. Esperem poder posar-nos a treballar el més aviat possible.”

Consulta la moció per homenatjar Salvador Allende