L’Ajuntament ha de fomentar la inscripció de persones estrangeres al cens electoral de les municipals

A les pròximes eleccions municipals de l’any 2023, Sant Cugat tindrà un cens electoral aproximat de 70.000 persones. Aquest cens es podrà veure augmentat en un total de 7.027 persones, un augment aproximat del 10%, si totes les veïnes estrangeres amb dret a vot fan les passes oportunes per inscriure’s al cens electoral. (majors d’edat amb nacionalitat de la Unió Europea o d’un país amb acords de reciprocitat amb l’estat espanyol).

Actualment Sant Cugat té un total de 12.103 veïns i veïnes empadronades majors d’edat i nacionalitat estrangera.  D’aquests, només 7.027, el 58,06%, segons la legislació vigent tindrà opció a votar a les pròximes eleccions municipals, ja que el seu país d’origen forma part de la Unió Europea, o perquè la seva nacionalitat és d’algun dels següents països amb els quals l’estat espanyol té acord de reciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago i Xile.

En tots els casos les persones estrangeres que puguin i vulguin exercir el seu Dret a Sufragi a les pròximes eleccions municipals de maig de 2023 han de sol·licitar prèviament la seva inscripció al cens electoral.

Malauradament, els drets de ciutadania depenen encara fonamentalment de l’obtenció de la nacionalitat i, en el millor dels casos, de convenis de reciprocitat signats pels governs de torn, el que en el cas de Sant Cugat 5.076 persones queden excloses del Dret a Vot.

La participació política i la representació de les persones migrades són fonamentals per a la transformació social de la ciutat. El dret de vot de les persones estrangeres ha de ser una eina de diàleg que ha d’acompanyar un procés d’inclusió a la societat, alhora que ha de ser un instrument d’empoderament contra el racisme i l’exclusió.

Per això demanem:

  • Que l’Ajuntament de Sant Cugat contacti a través d’SMS, correu electrònic, correu postal o trucada telefònica a tots els veïns i veïnes estrangeres empadronats a Sant Cugat amb dret a vot per a facilitar que realitzin les passes necessàries per a la seva inscripció al cens electoral.
  • Que s’afegeixi al web municipal tota la informació referent al dret a vot de les persones estrangeres, així com fer una campanya informativa a la revista municipal.
  • Que l’Ajuntament es pronunciï a la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones estrangeres comunitàries i no comunitàries que tinguin dret de vot a les eleccions municipals. 
  • Que es manifesti favorablement a l’efectiu atorgament del Dret de Sufragi en les eleccions municipals a les persones estrangeres residents al municipi.