En Comú Podem demana aplicar millores socials en la regulació de la Zona de Baixes emissions

A principis d’octubre Barcelona ha aprovat una modificació de l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per afegir millores socials i que facilita l’ús ocasional del vehicle. 

En el marc l’actual crisi climàtica mesures com la ZBE són essencials per millorar la qualitat de l’aire, reduir l’impacte climàtic, fomentar l’ús de mètodes de transport més sostenibles, impulsar l’eficiència energètica en l’ús dels mitjans de transport i preservar la salut de la ciutadania amb la reducció de la contaminació ambiental.

Però no pot ser que aquestes mesures les acabi pagant qui menys té, i, per tant, menys contamina. És per això que reclamem que l’Ajuntament de Sant Cugat iniciï els tràmits per modificar l’ordenança municipal que regula la ZBE per tal d’introduir una dimensió social que protegeixi a les ciutadanes més vulnerables.

Seguint l’exemple de la modificació que fa poc dies ha aprovat la ciutat veïna de Barcelona inclou que qui acrediti que té pocs ingressos, inferiors a dues vegades l’IPREM, quedarà alliberat de les sancions, encara que circuli amb un vehicle sense etiqueta ambiental en l’horari de funcionament de la ZBE. 

La nova ordenança també modifica les restriccions per als que fan servir el vehicle per treballar i són a menys de cinc anys de l’edat de jubilació. També multiplica el nombre d’autoritzacions puntuals que es podran sol·licitar, passaran a ser de 24 a l’any en lloc de les 10 actuals. I també s’alliberen de les sancions els vehicles singulars com els d’autoescola, els portacontenidors i els de persones amb tractaments mèdics periòdics.

Des d’En Comú Podem Sant Cugat reclamem una mobilitat sostenible i segura que promogui una millor qualitat d’aire per totes les persones que hi viuen, un objectiu que cal aconseguir sense penalitzar les persones amb menys renda. Alhora, volem recordar al govern municipal que la Zona de Baixes Emissions no és suficient, ja que no és complementària a més accions. Ha vingut sola a una ciutat on tenim una xarxa de bus lenta i ineficient, carrils bici amb obstacles i majoritàriament en vorera… No ofereix alternatives a l’ús del cotxe, i aboca solament a la compra de vehicles nous.

Malgrat som conscients que la normativa no ha estat impugnada judicialment, sí que ha provocat malestar en determinats col·lectius de la ciutat, creiem en la bona predisposició de l’actual consistori a les mesures socials i tindran en consideració aquesta proposta que pretén fer més justa la necessària transició energètica.