Sant Cugat en Comú proposa rebutjar el projecte de decret de menjadors escolars

A través del grup municipal d’ICV-EUiA, els comuns han presentat una moció per demanar a la Generalitat de Catalunya que no tiri endavant el projecte de Decret de menjadors escolars que està elaborant i que treballi amb la comunitat educativa per consensuar un nou marc regulador integral de l’espai escolar del migdia.

La proposta de menjadors escolars que està elaborant la Generalitat topa de ple en algunes de les reivindicacions bàsiques de gran part de la comunitat educativa i també de Sant Cugat en Comú. La regidora del grup municipal d’ICV-EUiA, Roser Casamitjana va assistir a la reunió celebrada fa una setmana que va convocar la FaPaC a l’escola Ferran i Clua de Valldoreix. I, posteriorment, s’ha treballat amb la comunitat educativa del municipi aquesta moció que es debatrà en el ple de novembre.

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no només no inclou de manera integral l’espai de migdia, sinó que simplement es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament si vol que siguin les famílies del centre les que gestionin part del temps del migdia, com fins ara fan a molts centres educatius, com a entitat privada sense ànim de lucre que utilitza un equipament públic.

El gener de 2016 el grup municipal d’ICV-EUiA ja va entrar una moció elaborada per la comunitat educativa de la ciutat per rebutjar l’acord marc del servei de menjador en centres públics.

Els ecosocialistes defensen un sistema de menjador escolar que primi, tres aspectes essencials:

  • L’alimentació saludable lligada a factors de sostenibilitat que impliqui utilitzar productes de proximitat i de temporada, que a l’hora doni feina als productors i a les productores properes al centre educatiu i que clarament demostrin tècniques vinculades a l’ecologia. Una alimentació saludable basada en una dieta mediterrània que reforci l’educació d’hàbits de salut que ajudin a prevenir i reduir la incidència de malalties com l’obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars, etc.
  • Els valors humans lligats a un treball pedagògic que promogui la inclusió de qualsevol alumna i alumne, inclosos aquells amb necessitats educatives especials que puguin precisar personal de suport educatiu, a la diversitat i interculturalitat alimentària i social, a la tolerància i el respecte vers els altres i, en definitiva, tots aquells valors que facilitin la construcció d’una societat millor.
  • I la democràcia, començant pel funcionament democràtic del Consell Escolar del Centre, òrgan on la comunitat educativa ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu.

La implantació d’un model inspirat per aquests principis no pot fer-se tampoc de qualsevol manera. Cal ajustar-se a un funcionament i una forma de fer que possibiliti que l’arrelament d’aquests principis en el temps de migdia sigui sostenible. En aquest sentit, considerem clau considerar els següents aspectes:

  • Governança comunitària. Els membres de la comunitat educativa han d’implicar-se activament en el projecte educatiu i d’alimentació del temps de migdia, facilitant que professionals de l’educació, famílies (i alumnat en el cas de l’ESO) i administració local puguin garantir l’adequació d’aquest temps al projecte educatiu del centre.
  • Gestió des de l’economia social i cooperativa. La gestió en la prestació dels serveis que es puguin associar ha de procurar estar prioritàriament en mans d’entitats sense ànim de lucre que formin part del mateix entorn del centre o, en el seu defecte, per entitats de gestió cooperativa, d’economia social amb clara voluntat de servei públic.
  • Dignificació del personal responsable del temps de migdia. El personal que du a terme l’acció del temps de migdia ha d’estar qualificat per fer-ho. Per afavorir-ho, cal fomentar la seva formació i la dignificació de les seves condicions laborals i salarials.