Reclamem una comissió per esclarir si Ardid s’ha extralimitat en les seves funcions

En una moció que es votara al ple de gener demanem una comissió informativa especial per retre comptes sobre les polítiques que aplica la regidoria d’educació.

La regidora Ardid ja va marcar a principi de legislatura quina seria la seva aposta per l’educació. Ho va fer en una entrevista al TOT Sant Cugat a principis de setembre on va dir: “Jo aposto per l’escola concertada” i “Si tothom va a la pública, s’hi haurien de destinar molts més recursos.” El retard en els barracons de l’escola pública La Mirada va ser el primer repte per la regidoria d’Educació, comences el curs escolar i els infants encara no poguessin disposar de les aules prefabricades. La regidora d’educació sembla que tampoc està podrtant a bon port les competències pròpies de la regidoria com són ampliar les places de personal i cobrir les baixes a les escoles bressol municipals com ja hem pogut veure a l’audiència pública del ple d’octubre. 

L’última ha estat enviar una carta a les escoles, tant públiques com concertades de la ciutat, per demanar que no es posicionessin sobre  el conflicte Israel-Palestina i una segona demanant la retirada d’un mural a l’Escola Pins del Vallès en favor de la cultura de la pau i els drets dels infants. Unes cartes que ja vam demanar al Ple del mes de desembre i que, a hores d’ara encara desconeixem.

El que més preocupa és la falta de retiment de comptes de l’actual regidora Carme Ardid, tant en comissió informativa com als plens on hem pogut comprovar que no rendeix comptes ni cap als grups de l’oposició ni cap a les persones que intervenen a l’audiència pública. En el que portem de mandat són ja masses les polèmiques que envolten a la regidoria d’educació i massa poca és la informació que ens arriba als grups de l’oposició. S’han superat uns límits que provoquen que des del nostre grup municipal proposem aquesta comissió informativa especial per tenir un espai on la regidora reti comptes de les polítiques que aplica la regidoria d’Educació.

També hem enviat una queixa al departament d’ensenyament per tal que dirimeixin si, amb les accions de la regidora, s’ha vulnerat el dret d’expressió dels infants, el dret d’autonomia dels centres i si ha afectat l’activitat pedagògica dels centres. Un cop tinguem aquesta valoració demanarem les responsabilitats que se’n derivin.

Llegeix la notícia a: