Proposem implementar mesures equitatives i compartides en la lluita contra la sequera

La sequera que patim no és una situació excepcional, puntual, sinó que és conseqüència directa de l’acció humana i de la crisi climàtica. La sequera no només impacta sobre el règim de pluges i el cabal dels rius, sinó també sobre el conjunt dels elements del nostre entorn que condicionen els ecosistemes i les condicions de vida, especialment en la nostra regió mediterrània.

El consum d’aigua no pot continuar creixent com si fos un bé infinit sinó que és necessari un canvi global de model econòmic, de gestió del territori, de consum, o de mobilitat, entre altres qüestions. Per aquesta raó, que el grup municipal d’En Comú Podem presenta al ple d’abril una moció per implementar mesures equitatives i compartides en la lluita contra la sequera.

Aquestes mesures que proposem són: potenciar el manteniment i a les inversions en les infraestructures hídriques de competència local, realitzar campanyes de sensibilització sobre el consum responsable d’aigua així com estudiar la manera d’aplicar el règim sancionador de l’Ordenança de sequera aprovada el 2018.

També creiem necessària una auditoria tècnica del servei d’aigua municipal, amb l’objectiu de reduir les pèrdues i millorar el percentatge d’eficiència hídrica del municipi i instar a SOREA que faciliti als santcugatencs i les santcugatenques dades sobre els grans consumidors i les inversions previstes.

I és que l’actual fase d’emergència provocada per la sequera comporta restriccions importants del consum d’aigua al sector primari, industrial i ciutadà (esportius, regs municipals…), mentre que no hi ha el mateix nivell d’exigència per altres sectors econòmics i, en aquest context, és clau que la ciutadania de Catalunya percebi que els esforços i compromisos en la lluita contra la sequera són equitatius i compartits pel conjunt de la societat, pels diferents sectors econòmics, per tots els territoris, i pels diversos nivells administratius.

Finalment, volem establir espais del municipi considerats com a refugis climàtics, que mereixin d’una excepcionalitat i d’adaptació a les restriccions en l’ús d’aigua, com per exemple espais comunitaris que formen part de projectes d’alt valor social com els horts comunitaris, les escoles, o les piscines municipals, a fi de garantir la seva funció imprescindible durant els mesos d’estiu.

Pots trobar la moció AQUÍ.