Els comuns tornen a proposar al Ple un compromís per implantar la visió de gènere als pressupostos municipals

Sant Cugat en Comú presenta una moció per reclamar un equip tècnic i una partida pressupostària per fer la diagnosi i les propostes necessàries perquè els pressupostos municipals no discriminin a les dones.

Al febrer de l’any passat, el grup municipal d’ICV-EUiA, va presentar una moció que instava a l’Ajuntament a aplicar la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals. L’equip de govern d’aquell moment va esmenar-lo fins a desvirtuar-la i per això els ecosocialistes la van retirar. 

Sant Cugat en Comú ha decidit presentar novament la proposta després que l’equip de govern hagi elaborat un informe sobre la perspectiva de gènere en els pressupostos de l’any 2017. És un informe molt inicial, sense conclusions, i basat en la metodologia de l’Ajuntament de Barcelona.

“És important que el ple prengui un compromís polític per vincular cada any aquest informe als pressupostos, establint una metodologia pròpia, ja que fins ara s’han basat en la utilitzada per l’Ajuntament de Barcelona” ha explicat Roser Casamitjana “Volem que es prevegi un equip d’expertes i una dotació pressupostària per formar en perspectiva de gènere a totes les persones que treballin en l’elaboració del pressupost municipal”.  “També reclamem” en paraules del portaveu, Ramon Gutiérrez: “a la moció que es disgregui per sexe totes les dades que recopila l’Ajuntament, així com les enquestes municipals com l’observatori sociològic”.

Els comuns agraeixen la tasca que ha fet la gerència en aquest primer informe i valoren l’estudi sobre la perspectiva de gènere en els sous del personal que treballa a l’Ajuntament, ja que és l’única part de l’informe del que es pot extreure un indicador: la bretxa salarial. Aquest indicador mesura la diferència entre el sou dels homes i les dones en l’exercici de les mateixes funcions i és la primera vegada que es calcula pel personal que treballa a l’Ajuntament. La bretxa salarial a l’Ajuntament de Sant Cugat és del 23%, gairebé el doble que la bretxa de l’Ajuntament de Barcelona.

Sant Cugat necessita uns pressupostos que donin solució a aquesta problemàtica i que garanteixin una distribució de la despesa pública més equitativa entre homes i dones.