Comunicat sobre la nova direcció del Teatre-Auditori

Coneixent la notícia que s’ha publicat avui sobre la nova direcció el Teatre-Auditori, des d’En Comú Podem volem fer tres consideracions:

  1. Lamentem que per a l’elecció no s’hagi tingut en compte el Consell General del Centre Cultural, que ni tan sols s’ha constituït encara, i que és el màxim espai de decisió de l’organisme que gestiona el Teatre-Auditori. Entenem que el Consell d’Administració és competent, però una decisió d’aquesta rellevància hauria de ser més compartida i no ser triada només a dit. Des d’En Comú Podem sempre hem considerat que llocs de responsabilitat com aquest s’han de triar sempre en processos de lliure concurrència i publicitat.
  2. Posem en dubte que una persona que en un procés selectiu anterior va ser descartada, ara sí que compleixi els mèrits i aptituds necessàries i volem que sens expliqui què els ha fet triar-la i amb quin criteri. Cal destacar que no fa ni quinze dies en comissió informativa, el nostre grup va preguntar com estava aquesta situació i l’equip de govern ens va dir que no sabien res i que anava per llarg. Exigirem aquestes explicacions a la propera comissió informativa.
  3. Plantegem dubtes sobre la necessitat que el Teatre-Auditori disposi d’una direcció. És una figura que no és obligatòria i en els últims temps s’ha comprovat que tenint una persona responsable de la programació i una gerència, la institució pot tirar endavant sense problemes i dur a terme una programació de qualitat. En el cas que sigui necessària ens cal informació que aclareixi les seves tasques.