Proposem detectar els espais insegurs per a les dones a la ciutat

La moció s’ha presentat al Pont de Can Vernet, espai paradigmàtic per l’ús esportiu que se’n fa i la seva poca il·luminació.

Aina Balada i Roser Casamitjana presenten la moció a Can Vernet

Al febrer de 2017, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, va fer una proposta per integrar la visió de gènere en els pressupostos municipals. Seguint amb la visió de fer mesures feministes transversals, per tenir en compte a tota la població, ara fem una proposta per treballar la sensació d’inseguretat al municipi.

Considerem que les polítiques públiques de seguretat també han de treballar perquè tothom pugui viure sense por i pugui dur a terme la vida quotidiana amb llibertat. I, per tant, per fer polítiques públiques de seguretat per a tota la societat cal que les percepcions i les veus de les dones es posin al centre del debat sobre la seguretat a les ciutats. Espais com aparcaments, túnels, passadissos o carrerons, especialment si la visibilitat o la il·luminació és escassa, constitueixen una font d’inquietud habitual, una por i inseguretat que és més gran per a les dones que per als homes, pel temor afegit de les dones a l’agressió sexual.

La moció proposa que en el marc dels diferents consells de barri de la ciutat es creïn  marxes exploratòries i tallers de debat de dones. Les marxes són rutes urbanes fetes per dones que permeten fer comprovacions ‘in situ’ dels elements que influeixen en la seva percepció de seguretat i la seva utilitat dels espais públics (il·luminació, mobiliari urbà, accessibilitat, arbrat i verd urbà…). Amb aquesta informació es tindria un mapa amb els espais més insegurs i es podrien fer-hi actuacions.

Paral·lelament també es preveu fer una enquesta a les dones que fan ús dels espais verds públics, per saber les zones que s’eviten, els motius i si han patit algun incident i de quin tipus. Aquestes dades també servirien per dissenyar accions per a senyalitzar, condicionar i il·luminar les rutes i fer-les més accessibles i segures.

Finalment, tal i com també es demanava a la moció sobre pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, es proposa fer una formació específica en perspectiva de gènere al personal de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament i elaborar un paquet de mesures per integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques municipals.