En Comú Podem Sant Cugat demana més explicacions sobre el reconeixement de factures irregulars

Des d’En Comú Podem veiem amb preocupació el funcionament de la gestió municipal. La situació heretada de l’anterior govern fa que encara hi hagi contractes pendents de licitar i adjudicar, generant així factures irregulars que el ple ha de regularitzar de forma extraordinària.

Malgrat que el Pla d’Acció en matèria de contractació posat en marxa per Intervenció General de l’Ajuntament segueix el seu curs i totes les factures irregulars són portades a cada ple, des d’En Comú Podem considerem que una de les feines pendents és explicar millor a la ciutadania com s’ha arribat fins aquí, unes explicacions que ha de donar, principalment qui formava l’anterior govern. I també han d’anar, evidentment, acompanyades d’assumpció de responsabilitats.

Des del nostre punt de vista, en l’anterior mandat es van incomplir dues de les principals normes que disciplinen l’actuació de l’Administració local, com són la Llei de Contractes del Sector Públic i la Llei de Reguladora de les Hisendes Locals. 

El desgavell en la gestió ha estat de tal envergadura, que l’actual govern municipal es veu obligat a buscar uns remeis jurídics, que li permetin atendre el pagament de les factures d’unes prestacions encarregades de manera irregular.

En el ple sobre l’estat de la ciutat del passat 27 de setembre, l’alcaldessa Mireia Ingla va denunciar l’herència rebuda de l’anterior govern dient que va ser incapaç de portar al dia la contractació dels serveis dins del termini i en la forma escaient, tal com requereix el normal funcionament del dia a dia de la ciutat.

A partir de la informació que hem anat coneixent a través dels assumptes sotmesos a debat en els plens municipals, i tal com també va denunciar en el mandat anterior el grup municipal d’ICV-EUiA, les irregularitats comeses en matèria de contractació pública son: Absència de contracte escrit o contractació verbal, fraccionament de l’objecte del contracte, modificacions no tramitades, absència de crèdit adequat i/o insuficient i procediment de licitació incorrecte.

Amb aquest comunicat volem posar de manifest la manca d’autocrítica i d’assumpció de responsabilitats per part de l’anterior equip de govern. El regidor Carles Brugarolas, en representació del grup municipal de Junts per Sant Cugat, ha atribuït sovint en els plens municipals aquestes irregularitats en la gestió a les limitacions legals imposades en les despeses pressupostàries, així com a un desfasament en el ritme de creixement de la ciutat amb les despeses, i ha normalitzat la vulneració de la llei de contractes afirmant que és habitual que els ajuntaments incorrin en aquestes irregularitats, emfatitzant que el reconeixement extrajudicial de despeses és un procediment legal i legítim.

Des d’En Comú Podem volem recordar que la gestió eficaç, eficient i transparent dels recursos públics és un requeriment de l’administració pública en la contractació de serveis o compra de béns.

Una bona gestió contractual té un efecte palanca, perquè permet repensar el servei en les seves prestacions i nivell de qualitat que es vol donar a la comunitat, amb l’objectiu de maximitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Les contractacions irregulars, més enllà d’infringir les lleis, són la conseqüència d’una pèssima administració dels assumptes municipals. Segons l’OCDE, la contractació pública és un àmbit clau de l’activitat econòmica de les administracions públiques, que està particularment exposat a la mala gestió, al frau i a la corrupció.

Així doncs, des d’En Comú Podem exigim als anteriors gestors que s’expliqui millor a la ciutadania tot l’exposat, i s’assumeixin responsabilitats. Esperem de l’actual equip de govern més contundència en aquesta demanda i siguin capaços de reconèixer si està repercutint, i com ho està fent, en el Pla d’Actuació Municipal.

Alhora, demanem a l’actual equip de govern que expliqui en quin estat es troben els contractes pendents d’anunciar o licitar com són el Servei d’assistència domiciliària, de Centres oberts, el transport adaptat o la climatització de serveis energètics.