En Comú Podem demana que s’accelerin els processos de municipalització de serveis

Els portaveus de Podem Sant Cugat i Sant Cugat en Comú, Amèrico Ologaray i Ramon Gutiérrez han explicat avui en roda de premsa la decepció de la confluència d’esquerres pel que fa als processos d’internalització a l’Ajuntament de Sant Cugat.

El Pla d’Actuació Municipal de l’actual equip de govern, contemplava en un dels seus objectius estratègics (8.2 Avançar en la municipalització de serveis) els següents compromisos:

  • Estudiar les concessions per municipalitzar els serveis bàsics i estructurals.
  • Impulsar i completar la municipalització de l’aigua.
  • Crear una nova empresa pública de serveis per gestionar les municipalitzacions.
  • Clarificar i simplificar els diferents organismes autònoms, consorcis i empreses municipals i absorció directa dels serveis per part de l’Ajuntament

Ologaray i Gutiérrez han coincidit a denunciar que malgrat alguns gestos o petites passes encara no s’ha complert cap d’aquests compromisos.

En primer lloc, Ramon Gutiérrez, ha explicat que en el programa municipal dels comuns el 2019 ja s’assenyalaven diversos serveis que podien ser municipalitzats, ja fos per l’impacte en termes econòmics com per la prioritat política que suposen.

Actualment, es podrien tirar endavant diversos processos de municipalització entre els quals han destacat els que són bàsics i/o estructurals (com l’aigua, els residus i la neteja urbans, o la grua municipal) i que suposen una oportunitat de lluita contra la precarietat (com els centres oberts, el Servei d’Atenció Domiciliària o la neteja d’equipaments), tots ells en situació de pròrroga o similar.

Amèrico Ologaray ha explicat també les raons perquè la contractació amb empreses privades, suposa de fet per l’Ajuntament, una sèrie de costos afegits que s’estalvien si es realitza de forma directa, no només en el “benefici industrial”, també en IVA (els ajuntaments com la resta d’administracions públiques, en suportar més IVA del que repercuteixen,  no poden compensar-se l’impost que grava la contractació del servei), despeses de gestió, o els costos de fiscalització i control.

Per posar un exemple: 

  • El contracte de neteja dels edificis municipals és de és de 5.029,223,83 € al que s’ha d’afegir la quantitat d’1.056.137 € en concepte d’IVA.
  • El plec de condicions fixa en un 6% dels costos directes el benefici industrial del contractista.
  • En el plec de prescripcions tècniques de contractació es diu que es contractarà també, una empresa per la implantació d’un sistema de millora continua en la qualitat del servei.
  • Així doncs, municipalitzar el servei de neteja implicaria un estalvi de, pel cap baix, 1.400.000 €
  • Aquest estalvi es podria en una petita part derivar a la millora de les condicions de treball i laborals de les persones que el realitzen, tenint en compte que és un sector amb unes plantilles molt feminitzades, unes precàries condicions de treballs i uns baixos salaris.

En definitiva, des d’En Comú Podem s’insta a l’equip de govern a no deixar passar més oportunitats i accelerar les possibilitats d’internalització de serveis, generant uns serveis públics de major qualitat, amb més eficiència i orientació social de la despesa municipal.