La Mirada i el bosc de Volpelleres: sempre hi ha alternativa

Davant dels posicionaments fets públics sobre el conflicte per la ubicació de l’escola la Mirada, des d’En Comú Podem volem expressar la nostra opinió.

En primer lloc, volem reafirmar el nostre compromís per l’educació pública i de qualitat, compromís no només compatible sinó imprescindible per entendre l’horitzó de progrés ecosocial al qual aspirem per la nostra ciutat.
Els pares i les mares de l’escola la Mirada, que està en mòduls prefabricats des de 2016, exigeixen legítimament que es construeixi l’abans possible el seu edifici. Considerem que la prioritat ara mateix són els nens i nenes de l’escola i la dignificació no només de l’espai lectiu, també d’esbarjo i de serveis.

Reconeixem que aixecar les mesures cautelars és la solució més ràpida, però ADENC, i SOS Bosc de Volpelleres tenen els seus arguments per mantenir-les. Aquests arguments no els canviaran per la via de la mobilització social o l’opinió que puguin expressar diverses entitats o partits polítics, sinó en el marc d’una negociació mediada.

En aquest sentit, no volem delegar la nostra veu i volem ser part de la solució. Per això ens comprometem a, un cop siguem a l’Ajuntament, analitzar la situació amb tots els actors i iniciar un procés de resolució del conflicte.

Ens rebel·la escoltar que no hi ha alternativa. Sempre es pot fer millor, i sempre es pot buscar una solució que acceleri la construcció de l’escola alhora que es manté el valor ecològic del bosc. Fins ara, la gestió municipal sols ha servit per enfrontar les parts, per molt bones intencions que s’hi hagin posat.

Si les mesures cautelars no s’aixequen, caldrà buscar una alternativa. És indecent que els i les alumnes de l’escola la Mirada, l’equip docent i les famílies estiguin en la situació en la qual es troben.