Sant Cugat en Comú proposa un procés de selecció obert per tal d’escollir el nou síndic o síndica de greuges de Sant Cugat

Davant la renúncia de l’actual síndic de Greuges de Sant Cugat, Ramon Palacio, els Comuns proposen elaborar un nou reglament de la institució per tal d’adaptar-la als temps així com garantir la seva independència i l’autonomia.

Des de Sant Cugat en Comú es considera que cal aprofitar aquest moment de canvi per a dotar a aquesta figura de la rellevància que li correspon com a òrgan de supervisió i no com un mer òrgan complementari de l’administració. En aquest sentit es proposa en primer lloc fer un procés de convocatòria pública per escollir el nou Síndic o Síndica, amb la implicació de les entitats veïnals i de la ciutadania en la selecció. També es proposa canviar el nom de la institució per “Sindicatura de Greuges”, a fi d’utilitzar un llenguatge inclusiu per una institució que vetlla pels drets humans de proximitat de tota la ciutadania. Aquests dos canvis caldria fer-los a través d’una modificació del reglament que regula el Síndic de Greuges.

Alhora, Sant Cugat en Comú sempre ha defensat que, per tal de garantir la independència de l’oficina de la Sindicatura, cal dotar-la dels recursos necessaris i de plena autonomia organitzativa. En aquest sentit, s’ha de fer que la institució disposi d’un equip humà suficient, i garantir la suficiència de recursos. Actualment, el Síndic no té un pressupost de l’oficina específic i diferenciat dins els pressupostos municipals.